Силата на дигиталните екосистеми. Виждате ли я?


Дигиталните екосистеми са само една от най-големите иновационни тенденции, които се появяват през последните години. Те бързо печелят икономическа мощ. Всъщност, биха могли да генерират приблизително 30% от световния корпоративен доход до 2025 г.

Независимо дали се създават от стартъп или в голямо предприятие, дигиталните екосистеми обединяват компаниите от различни индустрии и технологични области, като предлагат достъп до общ набор от съдържание, приложения, анализи, данни и други инструменти. Данните, които те изхвърлят колективно, също са потенциална златна мина за приложения за изкуствен интелект (AI) и съвременни инструменти за анализиране, които могат да работят качествено, само когато бъдат захранвани с огромни количества качествени данни.

Десетки примери за екосистеми съществуват в много отрасли: гласовите асистенти, банкови и дигитални плащания, онлайн търговия, здравеопазване, недвижими имоти, автомобили и много други. За разлика от традиционните взаимоотношения клиент-клиент и затворените бизнес мрежи, всяка компания с дигитална екосистема има какво да предложи и спечели от пълен набор от участници.

Дигиталните екосистеми могат да предоставят на всяка компания, независимо от размера ѝ, инструментите и експертните знания, от които се нуждае, за да спечели предимство пред конкуренцията. Но най-големият им дългосрочен потенциал може да бъде обществен, а не само икономически. Техните уникални, съвместни характеристики могат да им позволят да се справят с проблеми и предизвикателства, по-големи от тези на всяка една компания. Дигиталните екосистеми могат например да се окажат от ключово значение за забавяне на климатичните промени.

Ето три начина, по които бизнес лидерите могат да използват дигиталните екосистеми за непрекъснато иновиране и процъфтяване през 2020 г. и след това.

1. Нови видове партньорства, които могат да предизвикат израстване

Конкурентният пейзаж никога не е бил по-интензивен. Дигиталните стартъпи излязоха на сцената и изпревариха много от компаниите на пазара, които полагат усилия, за да догонят дигиталната трансформация. Но никоя компания няма пълния технологичен набор, необходим за решаване на общи критични предизвикателства, като например намиране на иновативни начини за увеличаване на енергийната ефективност и установяване на дългосрочни практики за устойчивост.

Отворените екосистеми, от друга страна, събират експерти от различни сектори по взаимоизгодни начини. Те позволяват на стартъпите да мащабират, да разширят пазарния и географски обхват и да открият нови полезни практики. Те могат да разгърнат експертизата на по-опитните сътрудници, да получат насоки и да се свържат с потенциални клиенти.

За по-утвърдените предприятия партньорството със стартиращи компании може да запълни пропуските в технологичния опит, което може да помогне за установяването на по-силни позиции на нови пазари. 

Според изследване на BCG, средно добре справящата се дигитална екосистема има 27 партньори, а най-успешните от тях имат близо 40 (Вижте таблицата по-долу.)

Най-успешните дигитални екосистеми имат около 40 партньори.

Източници:  BCG analysis.


Екосистемите се класират по три показателя за успех (финансови, иновационни и общи потребители и растеж) и им се дава общо класиране на водещи, развиващи се или в застой спрямо останалите.

Например, един стартъп позволява на потребителите да наблюдават потреблението на енергия на места, където могат да спестят пари и да намалят отпадъците. За да поддържа ранен успех и да разшири своя растеж, компанията се присъедини към отворената бизнес платформа на Schneider Electric Exchange, за да се свърже директно с доставчици на енергия, експерти в строителството на жилища и новатори за интелигентни домове. Тези партньори помагат на стартъпа с нови клиенти и предоставят тактическа информация, която ще им помогне да усъвършенстват своите продукти.

2. Силата на споделените данни

В днешно време много компании имат множество ценни, но неизползвани данни. Има огромен потенциал при разглеждането на тези данни не само като вторичен продукт от Интернет (IoT), но и като потенциален източник на приходи.

Практиката за споделяне на данни между компаниите и бизнес модели, които позволяват осигуряване на приходи от данни все още е в начален стадий. Дигиталните екосистеми, чрез създадените от тях мрежови ефекти, могат значително да ускорят създаването на стойност в това пространство и да дадат възможност за win-win ситуации.

Например в дигитална екосистема в логистиката. Участниците в мрежата: доставчици на логистични услуги, контейнерни линии, митнически органи и др., намират начини да споделят данни, за да могат да се възползват от ползите от пълната видимост на товарите на всички търговци. Дигиталните екосистеми също така позволяват на участниците да споделят и монетизират данни, които получават от вътрешни източници, за по-големи клиентски и обществени резултати. Но те също могат да отворят нови пазарни сегменти, бизнес модели и пространство за израстване, което не е съществувало преди.

3. Към по-високи цели

Превръщането на вашите вътрешни операции в по-устойчиви винаги ще бъде важна цел, но компаниите днес имат допълнителна отговорност - да въздействат на своите партньори и клиенти в прехода към тяхната устойчивост.

Дигиталните екосистеми са уникално позиционирани, така че да помогнат за стимулирането на този вид въздействие чрез уеднаквени цели, споделена информация и други полезни средства. Те могат да предложат стратегически рамки, които консолидират най-добрите практики за устойчивост, да идентифицират приоритетни области за действие и да свържат компаниите с партньорите и доставчиците на технологии, които имат устойчиви решения и услуги за справяне със специфичните проблеми на търсещите отговори в екосистемата.

Тъй като технологии като IoT, машинно обучение и AI ще продължават да се разрастват през следващите години, компаниите трябва да са готови да навлязат в нови пътища на иновациите - не само тяхната така наречена „дигитална трансформация“, за да решат истински бизнес предизвикателства, но и да накарат всички тези дигитални "конски сили" да работят върху огромни проблеми, които никоя компания до сега не е успявала да реши.

13 преглеждания0 коментари

Business Cards.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon

© 2018 by SmartCard Startup. All rights reserved.